ราคาห้องพัก

* ห้องพักสามารถรองรับลูกค้าได้ 210 - 250 ท่าน
* มีบริการสถานที่สำหรับกางเต้นท์(มีให้เช่าพร้อมเครื่องนอน)
* ราคาพิเศษสำหรับกรุ๊ป 50 ท่านขึ้นไป
* ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

รูปภาพ ชื่อห้องพัก ผู้เข้าพัก
(ท่าน/ห้อง)
จำนวนห้อง
(หลัง)
อาทิตย์ - พฤหัสบดี ศุกร์ - เสาร์
หยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด
ภูแสงดาว 10 1 10,500 12,000 เพิ่มเติม
ภูเดือนฉาย 12 1 10,500 12,000 เพิ่มเติม
บ้านริมน้ำ 2 10 2,300 2,600 เพิ่มเติม
บ้านโซนสายรุ้ง 2 9 2,300 2,600 เพิ่มเติม
บ้านแบบ A 3 6 2,800 3,000 เพิ่มเติม
บ้านแบบ B 4 4 3,500 4,000 เพิ่มเติม
ห้องชุด 6 2 4,000 5,000 เพิ่มเติม
เรือนภูเพลินฟ้า 2 8 1,600 1,800 เพิ่มเติม
เรือนภูเพลินจันทร์ 2 4 1,600 1,800 เพิ่มเติม
บ้านแฝดภูเคียงดาว 4 1 4,500 5,000 เพิ่มเติม
บ้านแฝดภูเพลินสุข 4 1 4,500 5,000 เพิ่มเติม